Referencii РЕФЕРЕНЦИИ

1.2009г. -ИСУЛ - РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД РАК НА ГЪРДАТА

2.2012г.- ПЕРНИК СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА от 2012г. - 8-моОУ

3.2012г.-ПЕРНИК СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА от 2012г. - 8-моОУ - Физкултурен салон

4.2012г.- ПЕРНИК СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА от 2012г. - 13-тоОУ

5.2012г.- ПЕРНИК СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА от 2012г. - 13-тоОУ - Физкултурен салон

6.2013г.- АВАРИЕН РЕМОНТ МО