размер Æ

резец mm

дъл. mm

заточ.

Опак.

кат №

цена с ДДС лв.

поръчка